ZENY - FED CUP: (VYBERTE SI ROK)!

 

 

     FED CUP II. SVETOVA SKUPINA: 2012.

 

C. FED CUP:

SUBORY NA STIAHNUTIE:

ROK:

 1.

 FED CAP II.SVETOVA SKUPINA O POSTUP DO I. 2012.

2011.

 PLAGAT:

 ...............................................

................

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     FED CUP I. SVETEOVA SKUPINA: 2013.

 

C. FED CUP:

SUBORY NA STIAHNUTIE:

ROK:

 2.

 FED CAP I.SVETOVA 2013.

2013.

 PLAGAT:

 ...............................................

................

 

 

 

 

   FED CUP I. SVETEOVA SKUPINA: 2014.

 

C. FED CUP:

SUBORY NA STIAHNUTIE:

ROK:

 3.

 FED CAP I.SVETOVA SKUPINA+ BARAZ 2014.

2014.

 PLAGAT:

 ...............................................

................